Застраховката на кредитен риск дава сигурност

Повече от 60 финансови директори и риск мениджъри, както и управители на компании в страната, взеха участие в първия Coface семинар по управление на търговските рискове в страната на тема „Интелигентен и устойчив растеж чрез управление на търговските рискове”.
Милена Виденова, Управляващ директор на Coface България, представи един от най-актуалните и съвременни инструменти за управление на риска – застраховката на кредитен риск. Тази възможност, осигурява съществена добавена стойност на компаниите по отношение на предотвратяването на загуби, както и минимизиране и компенсация на загубата.

В своя презентация главният икономист на Coface Франция Ив Злотовски направи преглед на риска по страни – информация, която може да бъде от съществена полза за българските износители. Той подчерта, че в днешно време световният растеж е високо диференциран. Развиващите се пазари се забавят, но въпреки това имат потенциал за приличен растеж, докато в Еврозоната се наблюдава рецесия и това е място, където рисковете са очевидни. При това развиващите се държави в Европа са най-силно засегнати от общата криза.

Необходимостта от усъвършенстването на финансовата грамотност на представителите на компаниите и възможностите за опериране с различни иновативни финансови инструменти също става от съществена важност в съвременните условия, съгласиха се участниците в семинара.