fbpx Земеделският министър прие искания на дървообработващите фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Земеделският министър прие искания на дървообработващите фирми

Земеделският министър Найденов прие три от четирите искания на дървообработващите фирми по време на среща с тях. Той прие искането за отмяна на въведената преференция от 25% тежест- бонификация за стратегическите партньори, които добиват над 50 000 куб. м. Остава обаче преференцията за местните фирми в размер на 33%. Критерият за преработка на дървесина остава, а който не може да покрие необходимото количество може да се обедини с други малки фирми и по този начин да се сдобие с него.

Министърът прие също и предложението да бъде регламентирано въвеждането на поне две тържищни сесии, на които да се предлага дървесина на прогнозни количества от едно или няколко териториални поделения, с цел средносрочно планиране на дървообработването и намаляване на разходите по съответните процедури. Директорите на горските предприятия ще решават точния брой на въведените процедури. Досега в наредбата бе конкретизирано наличието на две тържищни сесии.

Министърът взе компромисно решение за валидността на превозните билети за транспортиране на дървесина. Въведените в наредбата, отнасяща се до опазването и контрола на горските територии, дванадесет часа ще бъдат променени на до 24 часа, като издаващият го ще определя колко точно да бъде в зависимост от разстоянието на превоза.
Единственото искане, за което министър Найденов остана непреклонен бе, че продажбата на дървесина през стоковите борси ще продължи да се осъществява. Това се прави с цел пълна прозрачност и ограничаване на корупционните практики в бранша. Той уточни, че комисионната на борсовите посредници от 0,2% е най- ниската комисионна на брокер на стоковата бораса в страната.