fbpx Жените държат повече депозити | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Жените държат повече депозити

Броят на жените, използващи кредитни карти, е нараснал с 47% за две години до 27.3 хил., по данни на УниКредит Булбанк. Увеличение се наблюдава и при изтеглените ипотечни кредити от жени, макар и с доста по-скромните 9%. В същото време със 7% е намалял броят на дамите, взели потребителски кредит през последните две години. Така през 2010 г. малко над 30 хил. от жените – клиенти на УниКредит Булбанк са използвали такъв вид заем, докато през тази година жените използващи този продукт са намалели до – около 28 хил.
За периода 2010-2012 г. близо 12% повече жени са си открили депозит в УниКредит Булбанк и към момента те са 93 хил. Дебитните карти на дамите за същия период в банката са нараснали с 44%, като достигат 342 хил. За последните две години разплащателните сметки, издадени на името на жени, са се увеличили с 55% до малко над 416 хил. Жените държат близо 54% от депозитите.
Към момента дамите имат по-голям дял и сред активните клиенти на банката – 52%, като основна част от тях са в най-дееспособния си период между 25 и 55 години. Жените, използващи банково обслужване под 25 годишна възраст, са едва 8%. Банката откри и първия банков филиал за жени в София, който дава начало на специално разработен модел на обслужване и продуктова линия за жени, които ще бъдат достъпни в цялата страна