fbpx Животновъдството показва признаци на съживяване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Животновъдството показва признаци на съживяване

Международен панаир Пловдив стартира инициатива за по-широко презентиране на българското животновъдство на изложението „Агра“, което ще се проведе от 5 до 9 март 2013 година. Целта е да се помогне на отрасъла да преодолее по-бързо кризата и да се възползва от положителните пазарни тенденции.

Първите симптоми за съживяване на бранша се забелязаха по време на „Агра 2012“. Институтът по животновъдни науки, който участваше със свой щанд, регистрира повишен интерес на фермерите към зайцевъдството, овцевъдството и говедовъдството. Очаква се броят на животновъдните стопанства да се увеличи заради повишените субсидии за отглеждане на крави, овце, кози и биволи, както и заради субсидиите от европейските фондове за изчезващи местни породи. Освен това Европейската комисия разреши да се отпуснат 20 млн. лева за подпомагане на свиневъдството и птицевъдството в България.

Идеята е на „Агра 2013“ да бъдат показани най-добрите български породи, модерни технологии и оборудване за животновъдни ферми. Така производителите на мляко и месо ще могат да разширят дейността и пазарите си, за да използват благоприятната тенденция, която се налага в световен мащаб. Според експерти страните, които сега инвестират в този отрасъл, си осигуряват икономическа стабилност, защото прогнозата е след 2015 г. да се задълбочи кризата за месо и мляко и силно да се повиши търсенето на тези продукти.

Очаква се голям интерес и към специализираната изложба за биологично растениевъдство и животновъдство „БиоАгра“. Тя се проведе за първи път в рамките на „Агра 2012“ с голям успех. Партньори на второто издание ще бъдат повече български и международни асоциации, свързани с производството, преработката и маркетинга на органични храни. 85-90% от българските биопродукти отиват за износ, а в сектора работят близо 1000 производители, преработватели и търговци.
„Агра 2013“ се очертава като по-силна от миналогодишната, ако се съди по заявките за участие до момента.