Знаем ли какво ни очаква в следващите години?

Сред бизнеса у нас доминира положително отношение към присъединяването на страната към ЕС - 86 % подкрепят усилията в тази посока. Повече от половината (58%) категорично одобряват процеса. Противниците на членството са около една десета - 11 %.
Факт е, че големината на фирмата оказва влияние върху отношението към членството в ЕС. Най-висок дял привърженици на интеграцията (94%) има сред представителите на големите фирми (над 250 души персонал). Поддръжниците намаляват в следващите групи и сред представители на микропредприятията (до 10 човека персонал).

Facebook comments