fbpx аутсорсинт | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водещата международна компания за аутсорсинг на бизнес процеси TELUS International, започва съвместна работа с КолПойнт Ню Юръп, успешна регионална компания в областта на аутсорсинг индустрията, която е създала над 1000 работни места в България и Румъния.