fbpx Банки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Visa в партньорство с български банки, правителствени институции и неправителствени организации осъществява от средата на декември 2022 г.
След поредица от благоприятни развития, които стъпка по стъпка разрешават енергийната криза в Европа, прогнозите за 2023 г. вече не са толкова катастрофични. Това казва в своя статия Лъчезар Богданов от Институт за пазарна икономика.
На прага на 2023 г. глобалната икономика остава нестабилна. Несигурността доминира поради безпрецедентно съвпадение на фактори – инвазията на Русия в Украйна, прекъсванията на веригите за доставки, покачването на инфлацията и затягането на паричната политика в целия свят.
В Централна и Източна Европа основният фактор, формиращ банковите тенденции през предходните две години, е пандемията от COVID-19, която се оказва следващото безпрецедентно предизвикателство за банковия сектор след финансовата криза от 2008 г.
От началото на 2021 г. инфлацията се повиши както в развитите, така и в развиващите се икономики. В някои страни тя достигна най-високите нива за последните десетилетия.
60% от банките на пазара начисляват такса в размер на 2,50 лв. месечно, ако е издадена дебитна карта към сметката. 2 банки не начисляват такса за поддръжка. В случаите, когато няма издадена дебитна карта, най-добрите предложения са в границата от 0 до около 3 лв.
В краят на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си.
Българската народна банка определи осем банки като други системно значими институции (ДСЗИ). Представиха и ниво на буфер за ДСЗИ на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в следния размер: Банки Размер на б
Кредити за потребление на домакинства През месец октомври 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр. п. до 8.19%, спрямо месец по-рано, а на годишна база изменението е минимално, като се отчита повишение с 0,02 пр.п.