fbpx брандинг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

брандинг

Подзаглавие
Техники за превръщане на специалистите по продажби в посланици на бранда
Водещите маркетинг специалисти имат една цел: да поставят потребителя в центъра на маркетинга.
Втора част
 Дали, когато си говорим за изграждане на работодателска марка, то подходите към хората в и извън организацията не трябва да бъдат унифицирани, и всеки един човек да се третира като ценност за една фирма?
Желаете ли да задържите най-добрите си кадри? Въпросът е по-скоро риторичен и сигурно кара ума ви да визуализира предизвикателствата пред тази нелека задача.
 В днешния епизод на „твоят БИЗНЕС 2.0“ затваряме темата за личния брандинг, като обръщаме внимание на допълнителни техники, чрез които можем да популяризираме себе си и нашите послания към целевите аудитории.
 В рубриката „твоят Бизнес 2.0“ отваряме темата за изграждането и успеха на личния брандинг.
Филип Цвингел, управляващ партньор на INTO Branding
 Брандингът представлява прилагане на маркетинговите техники за популяризиране на един продукт, продуктова линия или марка. Основната цел е да се увеличи стойността на продукта (материална и нематериална) за потребителите.