fbpx БСК | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
 "Българска стопанска камара, в качеството си на национално представителна работодателска организация, работи системно за подобряване на бизнес средата, намаляване дела на сивата икономика, вкл.
От Българската стопанска камара искат нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни" пенсии, като са изготвили собствени препоръки към кабинета по основните приоритети на реформата в някои ключови области. Според БСК е необходимо е да се актуализира параметричната рамка на развити
"Обезпокоени сме от някои постановки, залегнали в Националната здравна карта (НЗК), които са в противоречие с утвърдените конституционни принципи за равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията, недопускане на дискриминация и равен достъп до медицински услуги за всички български г