ценообразуване

17 Юни 2020

Защо трябва постоянно да развиваме модела на приходите си?

 Съвсем неотдавна станахме свидетели на вълна от иновации при управление на цените. Тези иновации се правеха от напълно или частично дигитализирани компании, които частично обновяване на моделите на цените или моделите на приходите си. Нискотарифните авиокомпании се чрез динамичното...
04 Юни 2018

Правилната цена на правилното място и ситуация

Днес цената на това, което правим е толкова относителна, че най-голямото изкуство е да създадем най-добрата цена - тази, на която ще се продава нашата стока и в същоно време няма да сме на загуба. Пазарите вече са наситени с бизнес идеи и продукти. В бързооборотни стоки борбата е почти кървава....
05 Декември 2017

Първа част

Бъдещето на цените или как алгоритмично ценообразуване помага?

Развитието на технологиите неизменно променя и начините за правене на бизнес. Лесното разпространение на информацията и електронизирането на бизнеса предполагат по-ниска информационна асиметрия на пазара. Това означава, че взаимно конкурентите са по-добре информирани и за цените си, за клиентите...
29 Септември 2014

Силен растеж на инвестиционния пазар през 2014 г.

Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 милиона евро, отчете консултантската компания Forton. Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но се запазва и силният инвеститорски интерес към търговски площи и...
01 Ноември 2012

Ценообразуването при лекарствата не е ефективно

Според доклада на Сметната палата, процесът по ценообразуване и регулиране на цените на лекарствените продукти не е достатъчно ефективен и ефикасен. Необходимо е предприемане на адекватни действия за тяхното подобряване. С изменение в Закона за здравното осигуряване за дълъг период от време (близо...