ценообразуване

04 Юни 2018

Правилната цена на правилното място и ситуация

Днес цената на това, което правим е толкова относителна, че най-голямото изкуство е да създадем най-добрата цена - тази, на която ще се продава нашата стока и в същоно време няма да сме на загуба. Пазарите вече са наситени с бизнес идеи и продукти. В бързооборотни стоки борбата е почти кървава....
05 Декември 2017

Първа част

Бъдещето на цените или как алгоритмично ценообразуване помага?

Развитието на технологиите неизменно променя и начините за правене на бизнес. Лесното разпространение на информацията и електронизирането на бизнеса предполагат по-ниска информационна асиметрия на пазара. Това означава, че взаимно конкурентите са по-добре информирани и за цените си, за клиентите...
29 Септември 2014

Силен растеж на инвестиционния пазар през 2014 г.

Обемът на инвестициите в бизнес имоти в България от началото на годината до края на септември възлиза на почти 100 милиона евро, отчете консултантската компания Forton. Парцелите и офис площите са едни от динамичните сегменти, но се запазва и силният инвеститорски интерес към търговски площи и...
01 Ноември 2012

Ценообразуването при лекарствата не е ефективно

Според доклада на Сметната палата, процесът по ценообразуване и регулиране на цените на лекарствените продукти не е достатъчно ефективен и ефикасен. Необходимо е предприемане на адекватни действия за тяхното подобряване. С изменение в Закона за здравното осигуряване за дълъг период от време (близо...