fbpx CRM система | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
С навлизането през последните години на технологии с изкуствен интелект (Artificial Intelligence – AI) в системите за управление на бизнеса, все повече аспекти от дейността на предприятията се извършват автономно и без човешка намеса.
Следващия път, когато си купите нещо, може да се окаже, че процесът по покупката почти изцяло е управляван от ... робот, без дори да разберете това.
Системите за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM - Customer Relationship Management) са един от типовете бизнес софтуер, в които най-бързо навлизат технологиите за изкуствен интелект.
Внедряването и използването на специализирано решение за управление на връзките с клиенти (CRM) е част от цялостното стратегическо мислене на мениджмънта в една компания. То е сложен процес, в който стратегически и много внимателно трябва да се подберат технологии и партньори.