fbpx дигитални решения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

дигитални решения

Автоматизирането на процесите и събирането и анализирането на даните за бизнеса са вече задължителни условия за успеха и разрастването на всяка компания.
„Българското здавеопазване ще върви напред, когато бъде изградена единна национална информационна система, в която различните под-системи работят в синхрон“.
 В началото на декември 11 организации учредиха Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.