държавното съдопроизводство

30 Юни 2020

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Предимства на арбитража пред държавното съдопроизводство

В предходния ни материал, ви представихме накратко какво представлява арбитражното производство и кога бихме могли да използваме арбитражна клауза .В продължение на темата с настоящия материал ще ви запознаем с основните предимства на арбитража пред държавното правораздаване, защо...