fbpx екскурзовод | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

екскурзовод

Разработва се пилотен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), с който да се подпомогнат екскурзоводите. По европейския фонд ще бъдат заделени около 3 млн. лева, които целево ще бъдат насочени за финансови компенсации за лицензирани екскурзоводи.
Министър Николина Ангелкова връчи професионални удостоверения за придобиване на правоспособност за екскурзоводи на издържалите първия изпит за право за упражняване на професията по Наредба № 1 към Закона за туризма.
За първи път в България ще действа наредба, която ще регламентира условията и реда за правоспособност за упражняване на професията „екскурзовод”.