Емпорики

Конференция на тема „Създаване на успешен бизнес в Кипър“, организирана от Емпорики Банк Кипър в сътрудничество с Емпорики Банк България събра повече от 40 български компании. Между България и Кипър съществуват дългогодишни връзки на приятелство и подкрепа. От тази година в Емпорики Банк вече функционира отдел „Международни отношения“. Неговите цели са сътрудничество с международните бизнес среди, опериращи в Кипър, както и развитие на съвместните дейности между Емпорики Банк Креди Агрикол и други дъщерни компании.