европейска комисия

Европейската комисия търси партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра „Европа директно“, като кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври 2020 г. В процедурата могат да се включат публични органи (например община или местен/регионален орган на друго равнище), както
Европейската комисия прие пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски съюз.
 От днес към домейна от най-високо ниво .eu, добавя трето основно разширение към семейството на национални домейни от първо ниво.
През 2014 г. растежът на реалния БВП се очаква да достигне 1.6 % в ЕС и 1.2 % в еврозоната и да продължи да нараства и през 2015 г. Прогнозата за България предвижда растеж на БВП от 1.7% за 2014 г. и 2.0% за 2015 г.