fbpx фотоволтайици | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Фонд „Земеделие” подкрепя 22 проекта за неземеделски дейности и микропредприятия. Субсидиите от 6 490 433 лв. са по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони.