Габриела Колева

Мениджърите споделят, сезон 5, част 12
Габриела Колева е заклет франкофон. По-голямата част от съзнателния й живот е свързана с Франция, живяла е там, но любовта й към България я връща отново родината.