икономически ръст

През 2020 г. България ще постигне икономически ръст от 3% на фона на изпълнена с предизвикателства година за световната икономика. Страната ще е сред най-добре представящите се от развиващите се пазари.
Икономическият растеж ще се забави до 3% през 2020 г., след 3.7% ръст през 2019 г.
Спад  в световната търговия се наблюдава през първата половина на годината и дори през втората да се очаква леко възстановяване, то вероятно ще понесе 0,7% спад, считат експертите на Кофас.
Спад в оптимистичните очаквания за световния икономически растеж в глобален мащаб.
Икономическият растеж на страната през миналата година се е забавил чувствително – до 0.8%, вместо очакваните 1.3%. Ключови фактори за това са спадът в износа с 0.4 пункта, заради проблемите и рецесията в Еврозоната, както и вътрешното търсене, което остава подтиснато.
 Брутният вътрешен продукт нараства с 0.9% на годишна база, което е в рамките на очакваното, отчитат в анализ специалистите от Райфайзенбанк (България). По-добро от прогнозите на банката е развитието при потреблението и инвестициите, които са се увеличили спрямо същото тримесечие на 2011 г.