Институт по роботика

28 Декември 2018

Институтът по роботика с проект в помощ на иновативните училища

Институтът по Роботика към  БАН съвместно с Технологичния институт на Източна Македония и Трaкия, Кавала, Гърция и Университета в Сплит, Хърватия приключва проектa ''Подобряване благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните...