интелигентна

До 12 май ще се набират проектни предложения за финансиране по прогамата на ЕС „Интелигентна енергия – Европа" 2011. Бюджетът на програмата е 67 млн.