интелигентна

23 Февруари 2011

Проекти по програмата „Интелигентна енергия – Европа" 2011

До 12 май ще се набират проектни предложения за финансиране по прогамата на ЕС „Интелигентна енергия – Европа" 2011. Бюджетът на програмата е 67 млн. евро, като могат да се финансират неинвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивия...