инвеститори

Прогнозите за 2014 г. са за засилване на растежа на икономиката на страната в унисон с по-оптимистичните очаквания за ЕС като цяло. Инвестициите през 4-тото тримесечие на 2013 г. нараснаха за първи път от началото на 2013 година.
Според годишен доклад на „Делойт“ за нагласите на финансовите директори се отчита леко покачване на оптимизма сред финансовия мениджмънт в сравнение с нагласите, отразени в предходното проучване от първата половина на 2013 г.
Предприятия, които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите и разкрили нови работни места, ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца.
Разкрилите нови работни места предприятия, които са Сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца.
Колкото и да не си се вярва, страната ни попадна в Топ 10 на държавите с най-голям ръст на инвестиционния пазар в Европа, което показва, че „без да се радваме на изключителни обеми в абсолютни стойности, България отново стана привлекателна за международните инвеститори след почти двугодишно затишие”
Европейската инвестиционна банка одобри искането да се продаде част от собствеността на Saab на консорциум от шведски инвеститори в сферата на недвижими имоти. През изминалата седмица Swedish Automobile, известна преди като Spyker Cars NV, подписа сделка на стойност 28 млн.
Банковите кредити са основен източник на финансиране за българските фирми. Банките разработват и предлагат различни бизнес кредити.
На къде вървим днес, какво ни очаква – потегляне напред или задълбаване в собствената ни криза, ще продължаваме ли да обедняваме или запасите топлят още, как държавата се грижи да оцелее самата държава.
В началото на 2010 г. инвеститорите изглеждаха притеснени за непосредствената перспектива пред българската икономика. Тези притеснения намериха израз и в прогнозите за ръст на БВП.
Полина Стойкова, оперативен директор на БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС
Каква беше годината за имотния пазар? Ще спадат ли цените или вече започват да се покачват?Сега ли е най-добрият момент да се купуват жилища и имоти? Какво ще се случи с един от най-индикативните сектори на икономиката ни?