карта Visa

 Притежателите на карти в България ще могат да използват вече Apple Pay благодарение на разрастването на услугата в 13 европейски държави.