категоризация

07 Септември 2015

Два пъти по-млако услуги в некатегоризиран обект

В сравнение с минали периоди нарушението, което можем да окачествим като едно от най-тежките, а именно – предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран обект, се среща в около 50% по-малко случаи в сравнение с други години. Това показва напредък по отношение ефективността от контрола...
23 Март 2015

Дават до три еделвайса за категоризация на хижите

До три еделвайса ще категоризират условията и удобствата, които предлагат планинските хижи в България. Предложението е залегнало в проекта на Наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и редът за...
22 Януари 2014

Предвижда се да отпаднат звездите на заведенията

Да отпадне изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Това ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, намаляване на разходите и ускоряване на процедурите за бизнеса. Това предложение одобри Министерският съвет, което ще даде в Народното...
05 Юли 2013

Асоциацията на авторепаратурните сервизи работи за сериозна категоризация

 Една година след създаването на Националната асоциация на сервизите, извършващи авторепаратура (НАСИА), ръководството отчита добри постигнати резултати. Изготвени са критерии и технология за категоризация на доверените сервизи, което ще даде възможност за информиран избор на клиентите при...