Консултанти

Един от факторите, които влияят на пазара за недвижими имоти е данъкът, който се плаща от всеки собственик за притежавания от него имот.
Мисля, че като начало е добре да се формира дефиниция за това - какво е PR? Ще използвам определението, направено от London school of public relations: Мисля, че като начало е добре да се формира дефиниция за това - какво е PR?
На много мениджъри предстои в края на тази и началото на следващата година да търсят решение на два казуса:
  • бюджетен остатък, който трябва да се усвои в рамките на календарната година;
  • нужда от разходи на определена стойност за оптимизиране на годишните финансови показатели на ком
Георги Минчев е собственик на известната вече верига сладкарници “Неделя”. Негова е идеята за инсталацията, внедрена успешно в най-новата сладкарница от веригата в ж.к. Красно село, София. Инсталацията оползотворява топлинната енергия, отделена при ежедневната работа на хладилните инсталации. Благодарение на тази инсталация, при която “Хладилникът произвежда топла вода”, се постига спестяване до 90 % от разходите за електроенергия.
Какво е да бъдеш одитор и печелившо ли е това в България? За миналото и бъдещето, за това готова ли е гилдията за Европейския съюз разговаряхме с един от известните одитори Султана Българенска.
Едни от най-често обявяваните позиции в интернет са за застрахователни агенти - консултанти. Всъщност, това са хора, от които не се иска опит в застраховането, не се изисква висше образование (или поне не е задължително) и не се иска да очакват трудов договор. Казано по-друг начин, това са хора, които работят (според масовата практика) на процент. Такива хора непрекъснато се търсят и непрекъснато не се намират.
Избирането на медиация дори при вече заведено дело увеличава шансовете за доброволно изпълнение на постигнатото в медиацията споразумение и за запазване на отношенията. Ето и отговорите на най-често задаваните въпроси в тази сфера. Какъв е медиаторът? Медиаторът е неутрален посредник за разрешаването на спор или конфликт. Професионалната компетентност на медиатора обхваща широк кръг области: Медиаторът е:
За избора на цветовата гама в печатните материали понякога не се отделя достатъчно внимание. Отдавна е доказано, че цветната печатна комуникация привлича 50 % повече внимание от черно-бялата. Човек харесва определен цвят, равнодушен е към друг и не харесва трети. Възприятието на цвета зависи от емоционалното състояние на човека. Тези закономерности са изследвани от много психолози.
NOD32 е получил 39 награди на най-престижната лаборатория за тестване Virus Bulletin. Никоя друга тествана програма няма такъв успех, нито като абсолютен брой, нито като съотношение участие/взети награди.