Консултанти

16 Януари 2007

Как започва и протича процедурата по медиация?

Медиацията често е определяна като процедура на подпомагани преговори. Основната разлика между нея и преговорите, които се водят за разрешаването на спорен въпрос или конфликт, е присъствието на неутрално трето лице, което подпомага проблемите в комуникацията, изясняването на спорните въпроси и...
16 Януари 2007

TOTAL и безопасността на храните

В центъра на вниманието от около 20 години насам, управлението на здравните рискове стои в основата на цялата хранителна промишленост. Едновременно с усъвършенстването на своите методи на производство и контрол, производителите също така налагат върху доставчиците своите изисквания за висока...
16 Декември 2006

Наложителните разходи в края на годината

На много мениджъри предстои в края на тази и началото на следващата година да търсят решение на два казуса: бюджетен остатък, който трябва да се усвои
в рамките на календарната година; нужда от разходи на определена стойност за оптимизиране на годишните финансови показатели на компанията....
16 Декември 2006

Всеки предприемач трябва да прилича на Леонардо да Винчи

Георги Минчев е собственик на известната вече верига сладкарници “Неделя”. Негова е идеята за инсталацията, внедрена успешно в най-новата сладкарница от веригата в ж.к. Красно село, София.
Инсталацията оползотворява топлинната енергия, отделена при ежедневната работа на хладилните инсталации....
16 Декември 2006

Независимият финансов одит

Какво е да бъдеш одитор и печелившо ли е това в България? За миналото и бъдещето, за това готова ли е гилдията за Европейския съюз разговаряхме с един от известните одитори Султана Българенска.
Професията на одитора е сравнително млада. Тази година се отбелязват 75 г. от нейното създаване. У...
16 Декември 2006

Криза ли? Дайте я насам!

Едни от най-често обявяваните позиции в интернет са за застрахователни агенти - консултанти. Всъщност, това са хора, от които не се иска опит в застраховането, не се изисква висше образование (или поне не е задължително) и не се иска да очакват трудов договор. Казано по-друг начин, това са хора,...
16 Декември 2006

Предизвикателства пред малките и средните предприятия

Проучване по поръчка на Cisco
Направени са 1005 интервюта със собственици и изпълнителни директори на малки и средни предприятия с 20 до 249 служители. В България са проведени 102 интервюта сред малки и средни предприятия от широк кръг сфери на индустрията - производство,...
16 Ноември 2006

Медиацията помага на бизнеса

Избирането на медиация дори при вече заведено дело увеличава шансовете за доброволно изпълнение на постигнатото в медиацията споразумение и за запазване на отношенията. Ето и отговорите на най-често задаваните въпроси в тази сфера.
Какъв е медиаторът? Медиаторът е неутрален посредник за...
16 Септември 2006

СЕДЕМТЕ СТЪПКИ НА ПРОДАЖБИТЕ

Няма как да сте пропуснат от съдбата да се докоснете до комуникацията с някоя продавачка (вече модерно наречена консултант), на която изобщо не и е до консултиране в този момент. Просто защото тя е сърдита на себе и на целия свят по някакви много обективни причини...
И вие или влизате в...
16 Септември 2006

Поведение на потребителя

Изследването на потребителското поведение е много важен дял от науката маркетинг. Двете най-главни задачи на маркетинга са да постигне влияние върху търсенето и влияние върху предлагането. За да се изпълнят тези цели трябва да се определи кога, как, какво и колко купува или би купувал потребителят...

Страници