Консултанти

"Не, не мисля, че тази идея е добра! Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина. Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се хвърляме в неизвестността!"
Швейцария е една от най-привлекателните страни за бизнес и неслучайно там са съсредоточени голяма част от инвестициите на компании от цял свят. Все повече се увеличават възможностите за бизнес между България и Швейцария, а точната информация спестява много време и усилия. От 2004 г. у нас съществува българо-швейцарската консултантска фирма "Униконсулт".
Реконструкцията на съществуващи лозя става все по-актуална през последните години. Старите лозя създадени преди 20 и повече години са силно проредени. Реконструкция се извършва и на млади лозя, ако не са гледани добре и са проредени. В повечето случаи старите лозя са с междуредови разстояния 3,5/1,1 м, т.е. в един декар има около 260 лози. Сега в най-добрия случай има 150 растения в декар. Но нека започнем отначало. Кога е необходимо да се извърши реконструкция на съществуващо лозе?
Кой е най-подходящият начин за подбор на участници в екип? Този въпрос възниква винаги, когато мениджърите и предприемачите възнамеряват да създадат или променят състава на екипите си. Често пъти се използват три традиционни начина:
1. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според техния статут. 2. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според техните качества или техническа компетентност. 3. Възлагане на подбора на участници в екипа на специализирана агенция за подбор.
Ако доскоро мобилните компютри се считаха за придобивката на "големия boss", то днес те вече се продават дори в супермаркетите с хранителни и домашни стоки. Съвременните компютри разпознават гласа на стопанина си, изпълняват ролята на телевизор и имат още десетки уникални възможности, а претенциите на потребителите продължават да се покачват.
(продьлжение от бр. 15) Представеният в Част I ситуационен анализ на предприятието представлява подготвителен етап за прилагането на метода на Майкъл Портър за идентифициране и реализация на конкурентните предимства. Съгласно неговата концепция конкурентните предимства (КП) на стопанските единици са в тясна връзка и зависимост от детерминантите на националното предимство, които поотделно и като система очертават контекста, в който националните фирми се раждат и конкурират. Тези детерминанти биват:
  Жулиета Хубенова е завършила Икономически университет в София. Работила е в различни частни фирми. От 1994 г. работи в инвестиционен фонд за МСП - CARESBAC-BULGARIA, а от 1998 до 2001 г. е негов изпълнителен директор. В момента е директор на програма BAS.