Консултанти

16 Май 2005

Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?


"Не, не мисля, че тази идея е добра!
Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина.
Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се
хвърляме в неизвестността!"
Чували...
16 Април 2005

Помагаме на български фирми да правят бизнес с швейцарски компании

Швейцария е една от най-привлекателните страни за бизнес и неслучайно там са съсредоточени голяма част от инвестициите на компании от цял свят. Все повече се увеличават възможностите за бизнес между България и Швейцария, а точната информация спестява много време и усилия. От 2004 г. у нас...
16 Април 2005

Традиционен или нетрадиционен подбор на участници в екип

Кой е най-подходящият начин за подбор на участници в екип? Този въпрос възниква винаги, когато мениджърите и предприемачите възнамеряват да създадат или променят състава на екипите си. Често пъти се използват три традиционни начина: 1. Подбор на участници в екипа от служители на фирмата според...
16 Април 2005

Реконструкция на лозя

Реконструкцията на съществуващи лозя става все по-актуална през последните години. Старите лозя създадени преди 20 и повече години са силно проредени. Реконструкция се извършва и на млади лозя, ако не са гледани добре и са проредени. В повечето случаи старите лозя са с междуредови разстояния 3,5/1,...
16 Март 2005

Мобилни, практични и модерни

Ако доскоро мобилните компютри се считаха за придобивката на "големия boss", то днес те вече се продават дори в супермаркетите с хранителни и домашни стоки. Съвременните компютри разпознават гласа на стопанина си, изпълняват ролята на телевизор и имат още десетки уникални възможности, а претенциите...
16 Февруари 2005

Конкурентни предимства на предприятията

(продьлжение от бр. 15)
Представеният в Част I ситуационен анализ на предприятието представлява подготвителен етап за прилагането на метода на Майкъл Портър за идентифициране и реализация на конкурентните предимства. Съгласно неговата концепция конкурентните предимства (КП) на стопанските...
16 Февруари 2005

"Подводни камъни" при покупка и продажба на недвижим имот

"ИнтерИмоти" ООД работи на пазара на недвижими имоти от 1993 г. Агенцията е специализирана в областта на покупко-продажбата, отдаване под наем и управление на недвижима собственост. Фирмата консултира клиентите си до приключването на сделката. "ИнтерИмоти" работи в тясно сътрудничество със...
16 Февруари 2005

Необходимост и въвеждане на НАССР система

"Биоевибул" ООД е създадена през 2002 г., като работи в областта на биологичните (органични, еко) храни и продукти. След 2003 г. създава отдел за разработване и внедряване на системи за управление на качеството, базиращи се на международния стандарт ISO 9001 и системи за осигуряване...
16 Декември 2004

Когато енергията се използва ефективно, носи пари

  Жулиета Хубенова е завършила Икономически университет в София. Работила е в различни частни фирми.
От 1994 г. работи в инвестиционен фонд за МСП - CARESBAC-BULGARIA, а от 1998 до 2001 г. е негов изпълнителен директор.
В момента е директор на програма BAS. Степента на...
16 Октомври 2004

Строително-инвестиционният процес се улеснява с консултантска фирма


Марин Бакалов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, и специализира "Архитектура". 15 години работи в Колективно архитектурно проектиране, бил е ръководител обекти. Участва в строителен надзор, като от 1999 г. осъществява строителен надзор в проектирането на...

Страници