корпоративно управление

22 Юни 2010

Индекс на компаниите с добро корпоративно управление

Българска Фондова Борса – София АД стартира проект за изчисляване на индекс на компаниите с добро корпоративно управление. Методиката и начинът за изчисляване на индекса ще бъдат разработени от борсата и предложени на Националната комисия за одобрение. Конкретната начална дата ще бъде оповестена...