Кредит Център

Факт е, че банките в търсене на качествени клиенти отвориха торбите на големите оферти. Промоциите, които предлагат по ипотечните кредити са много добри и счетани с офертите на пазарът на имоти, дават възможност една добра сделка.
Подзаглавие
Най-добре сумата по месечната вноска да не надвишава 40% от месечния доход
В резултат на активността на банките и клиентите, ипотечните кредити през месец май са с 8% повече от тези през април.