fbpx малки и средни фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Колкото е по-висока нестабилността на средата и ожесточеността на конкуренцията, толкова значението на синергизма е по-голямо за постигане на по-добри резултати.
Малкият и средният бизнес са силно зависими от банковото кредитиране, което става все по-трудно и това затруднява възстановяването от кризата. 43% от компаниите в Европа отбелязват, че имат огромни трудности при достъпа до банково финансиране. Едва десет процента казват, че нямат проблеми. Най-тежка е ситуацията в текстилната и обувната промишленост, където е много трудно да се конкурират с евтината китайска промишленост.
Бизнес отношенията между двете държави са организирани в Бизнес клуб България-Белгия-Люксембург. Той е основан, за да поддържа постоянна връзка между белгийските фирми в България. Целта е да събира най-добрите практики и да информира за настъпващите промени в бизнес средата.
Малките и средните предприятия (МСП) са много чувствителни и имат нужда от по-специално вниманиe. Те започват да придобиват самочувствие и сами успяват да защитават инвестиционните си проекти. Преди година-две МСП основно се позоваваха на консултанти, които в интерес на истината, в по-голямата си част представяха научни трудове, и не винаги успяваха да защитят проектите. Но вече виждаме, че мениджър, главен счетоводител и маркетинг специалист в една фирма успяват да направят един достатъчно добър и защитим проект. Така има пряката ангажираност на управляващите.