марка

16 Юли 2005

Факторът "емоционално обвързване" с дадена марка не е решаващ

Г-н Карабоиков, кои са потребителите на автомобили с марката MAN?

- Винаги има хора, които предпочитат дадена марка. Но напоследък се наблюдава интересен феномен - факторът "емоционално обвързване" с дадена марка не е решаващ, за сметка на прецизно пресмятане ефективността...
16 Май 2005

Търговската марка в национален и международен аспект


Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Член е на Българо-Американски Търговски и Икономически Съвет, УС на Българско сдружение на участници в...
16 Март 2005

Знаем ли какво автомобилна масло да ползваме?


Пазарът на моторни масла в България все още се определя от доминиращия тип лично превозно средство.След направено проучване между 955 души на възраст над 18 години за нагласата на българския шофьор за потреблението на смазочни продукти става ясно, че съществуват два критерия за избор. От една...
16 Януари 2004

Силата на марките има огромно значение

Когато един продукт се налага на пазара, много е важно да се изследват потребностите на набелязаната група, към която е насочен. Но един качествен продукт, насочен към точния сегмент от потребители, не е достатъчен да гарантира пазарен успех. Големият успех се крие в имиджа, характера, дори "стила...

Страници