наемане

11 Февруари 2015

Ще облекчават условията за работа в туризма на ненавършили 16 г.

Ще бъдат предприети координирани стъпки за облекчаване условията за постъпване на работа в туристическия сектор на лицата, навършили 16-годишна възраст. Очаква се подобна мярка да има благоприятно въздействие върху бизнеса, защото сезонността на част от работните места в сектор туризъм позволява...
10 Юни 2014

Един на пет работодатели ще наема нови служители

Почти един от пет български работодатели планират да увеличат броя на персонала си през третото тримесечие на тази година. Тези позитивни планове са отчетени във 10 индустриални сектора според изследване на Менпауър, в пет региона. Нетната прогноза за заетостта в България за периода юли-септември е...
16 Април 2013

Най-търсени в следващите месеци ще са специалистите по маркетинг

Според доклад на Регус 88% от българският бизнес планира да увеличи или да запази броя на служителите през 2013 г. Акцентът е върху набирането на повече персонал за работа, продажби и маркетинг в България. Тази позитивност осигурява показател на индекса за бизнес доверие в България, който се е...
15 Януари 2013

Половината компании търсят управленски персонал

Българският пазар на труда за набиране и освобождаване на управленски персонал се справя добре в последната година, отчита ‘Global Snapshot’, глобалния проект на международната компания за подбор на мениджърски и ключов персонал Антал Интернешънал. 51% от компаниите в България наемат управленски...
26 Юли 2012

Българският пазар на труда е добре балансиран

Нивата на наемане на управленски кадри продължават да са стабилни през последните три месеца – 63% от работодателите са в процес на наемане на нови служители. Само 23% от бизнеса се лишава от служители в момента, а работодателите не очакват съществени промени през идното тримесечие. Това показва...
12 Юни 2012

Положителни планове за наемане на персонал

Българските работодатели очакват стабилен темп на наемане през третото тримесечие с най-силни планове за назначаване на персонал в сектора ресторанти и хотели и в региона на Пловдив. Нетният обзор на заетостта отчита подобрение от 5 процентни пункта, спрямо второто тримесечие и е относително...
11 Април 2012

Над половината компании наемат нов ръководен персонал

62% от българските компании в момента наемат нов ръководен персонал, което е с 14% повече от данните за Декември 2011 според изследване на Антал Интернешънал . България отбелязва най-високия процент по този показател в Източна Европа и Евразия. В другите държави, например в Русия, този процент е...
12 Декември 2011

Търсят се ръководни кадри

Пазарът на труда в България е относително стабилен, въпреки песимистичните прогнози на някои коментатори, че световната икономика се връща към най- мрачните дни на 2008 и 2009 година показва Десетото световно проучване на Aнтал Интернешънъл, изследващо тенденциите на пазара на наемане и...
06 Октомври 2011

Фирмите продължават да наемат служители

Българските фирми продължават да наемат служители, въпреки че очакванията им за икономически растеж не са толкова положителни , колкото са средностатистическите в глобален мащаб, като повече от половината (57%) от българските фирми съобщават, че планират да увеличат работния си персонал през...
21 Март 2011

Стабилизиране и баланс на пазара на труда в България

Стабилизиране - това е най-точната дума, с която могат да се обобщят резултатите от 8-то световно проучване на международната консултантска компания Антал Интернешънал, официално избрана за най-добрата агенция за подбор на персонал за 2010 година в световен мащаб. Поредният ‘Global Snapshot’ на...

Страници