нестопански

Севдалина Василева, председател на Алумни сдружението на стопански ф-т на СУ
 Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" е първото алумни* сдружение в българско държавно висше учебно заведение, основано през 2004 г.