fbpx опозиция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
С промени в тарифата на патентно ведомство се променя размерът на таксите, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения.