fbpx осигурителен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Представителите на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха подготвения от Министерството на финансите Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Английската компания United Capital PLC е подписала окончателно споразумение с Vienna Insurance Group за придобиване на 92,58% от най-големия български пенсионен фонд „Доверие”.
Предприятия, които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите и разкрили нови работни места, ще получават обратно направените за тяхна сметка осигуровки за новоназначените служители за период от 24 месеца.
От днес Националната здравноосигурителна каса ще заплаща по-ниски цени за 25 лекарствени продукта. Това е постигнато след договаряне между институцията и притежателите на разрешение за употреба на тези лекарства.
От Българската стопанска камара (БСК) настояват минималните осигурителни прагове за малките и средните фирми да бъдат препоръчителни, а не задължителни.
На 20 септември се състоя предпоследното заседание на Работната група към МТСП по договарянето на минималния осигурителен доход по икономически дейности за 2012г. по договарянето на осигурителните прагове. Позицията на БТПП е да се уважат договореностите от 2010г.
Пивоварният бранш в страната е един от най-активните и с най-високо ниво на социална ангажираност и отговорност към служителите.