fbpx осигуровки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
След успешното преминаване на 4-месечния пилотен проект и положителното въздействие, което той имаше върху продуктивността и благосъстоянието на служителите, ManpowerGroup Югоизточна Европа официално обяви въвеждането на 4-дневна работна седмица за представителствата си в България, Сърбия, Босна и Х
1,5 млрд. лв. под формата на преки и косвени данъци могат да влязат в държавния бюджет от софтуерната индустрия през 2024 г., като и в момента един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лв. под формата на данъци и осигуровки - три пъти повече от средното за страната.
Само половината компании дават на служителите си коледен бонус, но не с големината на 13-та заплата.
83% от членовете на БТПП не одобряват идеята за ръст на осигуровките в следващите 11 години. Само 17% приемат предложението.
Технологичната индустрия е най-големия работодател в България през 2013 г. в "500-те най-големи" в страната по платени заплати: 62 ICT фирми попадат в класацията, а пазарният дял е 15 %.
До края на годината всеки гражданин или представител на фирма ще може да провери през Интернет какви данъци и осигуровки е платил и какви суми дължи. Достъп до данъчната сметка ще бъде даден първо на регистрираните в звената за големи и средни данъкоплатци физически лица и търговски дружества.
Според резултатите от експресно проучване сред членовете на БТПП за пакета меркиза pd реформа в пенсионната система, е показателно мнението на бизнеса (разделено 50 на 50) по отношение на идеята за увеличаване изискванията за осигурителен стаж с по 4 мес.
Във връзка с промени в социалното осигуряване, анонсирани от Правителството на 06.10.2010 г., БТПП проведе експресно допитване до своите членове.
Хюлет-Пакард България и Агенция по заетостта подписаха Споразумение за сътрудничество, което предвижда двете организации да обменят постоянно информация за лицата търсещи работа и откритите работни места; за програмите и мерките за насърчаване на заетостта; потребностите от обучение на наетите лица