отглеждане

14 Юни 2012

Над 3 млн. лв. помощ за пчеларство

Фонд „Земеделие” одобри минимална помощ (de minimis) от 3 236 804 лева за пчеларите. Субсидията е до 15 лв. на пчелно семейство, а точният размер на помощта ще бъде определен след приключването на приема на заявления. Земеделските производители, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават...
01 Февруари 2012

Открива се концесия за блатно кокиче

Правителството прие решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на природно богатство, представляващо биологичен ресурс – уязвим растителен вид – блатно кокиче. Концесията ще се даде при условията на опазване и регулирано ползване от защитена местност „Блатото”, намираща...
10 Ноември 2011

„Отглеждането“ на таланти е в основата на корпоративния успех

Задържането и развиването на таланти за ключови и мениджърски позиции е в основата
на корпоративния успех и стабилността на компанията. До този извод стигнаха лекторите
и участниците в традиционния есенен HR форум на "Кариери" и Българската асоциация за
управление и развитие на...