ПР-специалисти

02 Декември 2019

Каква е етиката и действията на ПР-специалисти и инфлуенсъри

Действията и техните последствия са мерило за етиката на инфлуенсърите и PR-специалистите през XXI век. Това бе обединяващата теза на участниците в кръглата маса „Етика на влиянието – инфлуенсъри и последователи“, организирана съвместно от Българско дружество за връзки с...