приходи

След като преди време ви представихме с основните стъпки в стартирането на собствен бизнес, сега ще представим основните насоки в една от най-важните части - финансовият анализ. По-конкретно ще се спрем на това, как да направите анализ на очакваната рентабилност на предприетия бизнес.
Вие имате бизнес или планирате да развиете такъв. Богати сте на идеи, имате възможност за разширяване или просто обстоятелствата налагат промени. Основната истина в бизнес света е, че зад всяка добра идея трябва да стои сериозен ресурс. Проблемите с ресурсите са, че почти никога ги няма.
Над 14.5 млн. лв. са постъпили в НАП София от началото на годината досега от продажба на активи и конфискувани стоки и от просрочени глоби, наложени от различни ведомства. Приходът е с 9 млн. лв.
През второто тримесечие при всички икономически сектори се е наблюдавало подобрение в сравнение с първото тримесечие на 2010 г. сочат данните от анализ на Райфайзенбанк България.
Промишленото производство в ЕС намалява непрекъснато от май миналата година, като през първата четвърт на 2009 г. средногодишният спад достигна една пета. Скоростта на това намаление започна да се забавя и първото едва забележимо увеличение на произведената продукция спрямо предходния месец се наблюдава през май 2009 г. Въпреки това осигуреността с поръчки и някои други, проявяващи се с изоставане във времето индикатори, продължават да се влошават.