производсто

18 Януари 2010

Трудният достъп до кредити ще възпре бизнеса

Малкият и средният бизнес са силно зависими от банковото кредитиране, което става все по-трудно и това затруднява възстановяването от кризата. 43% от компаниите в Европа отбелязват, че имат огромни трудности при достъпа до банково финансиране. Едва десет процента казват, че нямат проблеми.
Най-...