промоция

От широкото си значение на реклама, оповестяване, до по-тясното - насърчаване на продажбите - промоцията е на мода през последните няколко десетилетия.
„Там има страшни промоции, задължително отиди да си напазаруваш до края на седмицата...!” – Все по-често можете да чуете това възклицание от устата на случаен минувач, който разговаря по телефона със свой познат.
Изминалият октомври се оказа сравнително спокоен за банковия пазар в сегмент депозити по данни от Моите Пари. Едва 7 са банките, коригирали лихвите си по спестовни продукти. И през този месец беше отчетено влошаване в лихвите по срочни депозити, което затвърди тази тенденция.
Според последни маркетингови изследвания около 70% от потребителите са склонни да опитват нови продукти или брандове именно като следствие от промоционални активности на компаниите. Това важи в особена степен за младите хора в активна трудова възраст 25-34.
Още от ранните години на пазарната икономика в речника на потребителите започнаха да влизат чуждоезични думи, натоварени с ново за българите специално звучене.
В доста популярен преди няколко години филм съществуваше МНОГО зъл герой. Лошотията му беше толкова голяма, че никой не смееше да назове името му.
Целта на всички промоции и ценови намаления е дългосрочна. От подобна кампания, нито една компания не може за реализира краткосрочен положителен финансов резултат.
Преди 2008 г. принципът на организация на бизнеса в България беше ясен: каквото и да направиш, както и да го направиш, пазарът расте – растеш и ти. Производителите калкулираха добри маржове в цените си. Освен ръстове реализираха и добри печалби, акумулираха и изразходваха маркетингови бюджети.
 Червени букви, големи надписи, %, % % и много бонуси със сигурност са преследвали всяко ваше действие или бездействие, ако сте живели или просто сте преминали през нашия континент през последните две години. Прословутите 4 P на маркетинг микса вече нямат почти никакво значение.
В края на годината представяме и новия ни зимен хартиен брой. Темата е изключително актуална за този сезон, но в последните години тя придоби постоянна актуалност – „Промоциите”.