психология и изкуство

04 Април 2016

Артистичният HR

Между бизнеса, психологията и изкуството
Милена Хаджииванова е управител на H-Vision. Тя използва различни техники за боравене с човешките ресурси. Един интересен поглед е за миксиране на изкуството с корпоративния свят. Ето какво споделя тя:Милена, какво провокира в теб желанието за това преливане между HR-а, корпоративния свят и...