публично-частно

27 Февруари 2012

За прозрачност при публично-частното партньорство

 Председателят на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в международната дискусия на тема „Публично-частното партньорство в местната власт“. Палатата подкрепя напълно развитието на ПЧП, насърчава НПО и като широко разгърнатата структура от търговски палати във...