реакция

30 Юни 2020

Половината компании смятат, че са реагирали адекватно на ситуацията Covid 19

За постигане на добра предварителна подготовка при извънредни ситуации, организациите би следвало да имат въведен структуриран процес по стратегическо планиране за средносрочни и дългосрочни времеви хоризонти при използване на различни инструменти и специализиран екип.В проучване, проведено от...