ръкопис

17 Август 2011

Представят старобългарския ръкопис Супрасълски сборник

На 19 август т.г. в 12:30 ч. в Софийски университет „Св. Кл.Охридски” - Южен корпус, фоайе, ще бъде открита изложба „Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения”.  Супрасълският сборник е единственият...