fbpx сертифициране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Основен приоритет за земеделското министерство е ускоряването на процеса на сертифициране на държавните горски територии, което ще отвори нови пазари за дървесината и продуктите направени от нея. Това заяви министърът на земделието и храните проф.
Обследването за енергийна ефективност има две основни направления: обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност (ЕЕ) и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Обследването за енергийна ефективност на сгради установява нивото на потребление на енергия, определя спе
Чуждестранни журналисти от Файненшъл Таймс, Проспект, Коммерсант, Винер Цайтунг, Мъни Чанъл, Ил Соле 24, АНСА, Експрес, АПА и други. са на посещение в страната ни за да се запознаят с предимствата на страната ни като инвестиционна и туристическа дестинация.
Според проучване сред туристическия бизнес и сдружения за нагласите им към въвеждането на системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма 49 % от анкетираните представители на бизнеса считат, че ако бъдат въведени, в рамките на 10 години ще има значителен ръст на приходите от
Прагът за сертифициране на проекти за високотехнологични производства и услуги е от три до пет пъти по-нисък от базовия, каза заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на международната кръгла маса „Българският ИКТ износ – залог за икономически растеж“.
Основната регламентация на сертифицирането и обследването е представена в специален раздел на Закона за енергийната ефективност(ЗЕЕ), приет от Народното събрание и обнародван в Държавен вестник на 5.03.2004 г. Той се основава на Енергийната стратегия на България, приета през 2002 г., нормативните уредби на страните от Европейския съюз, Директивите на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност, Европейската енергийна харта, Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.