синдикати

30 Септември 2015

Браншовици и администрация срещу сивия сектор в горското стопанство

Браншови организа;ции от дърводобива и дървопреработката, представители на КНСБ и КТ Подкрепа и на държавата се обявиха за общи мерки против сивата икономика в горския сектор. Това стана по време на среща в Министерство на земеделието и храните, на която за първи път беше представен анализ на...
23 Септември 2013

Родните фирми трябва да имат по-лесен достъп до обществени поръчки

Синдикатите от КНСБ и Съюз „Произведено в България" настояват за по-лесен достъп на български фирми до обществените поръчки. При обсъжданията на промените в Закона за обществените поръчки синдикатите, както и родните производители ще искат увеличаване на достъпа до поръчки за български фирми, които...
27 Януари 2011

Заплатите не може да се вдигат самоцелно

Позицията на БТПП и нейните членове е ясна и еднозначна, че повишаване на заплати може да става само след наличие на статистика за повишаване производителността на труда, тогава ще сме готови да поставим такъв въпрос на дискусия. Въпросната дискусия обаче ще е не какво им се иска на синдикатите или...