fbpx сив | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Делът на сивия сектор в българската икономика е около 1/5 спрямо официалния брутен вътрешен продукт за периода 2000-2009 година. Това показват предварителни оценки на експертите на Министерството на финансите, изготвени по метода на потреблението на енергия в България за същия период.