Софарма

04 Ноември 2010

Софарма Трейдинг АД направи дарение

Софарма Трейдинг АД - лидер на болничен пазар в България дари 5 пациентни монитора на Специализираната Болница за Активно Лечение по Неврология и Психиатрия „Св. Наум”в гр. София.
Мониторите предназначени за пациентите ще бъдат инсталирани в Клиниката по спешна неврология, невроонкология и...
19 Август 2010

Софарма Трейдинг финализира мащабен проект

През август „Софарма Трейдинг” АД финализира проект в областта на дистрибуцията на медицинска апаратура, свързан с изпълнение на договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за Позитронно – емисионна томография, комбиниран с 16 – детекторен Компютърен томограф ( РЕТ/СТ) в...
04 Август 2010

Нова, уникална апаратура за диагностика

„Софарма Трейдинг” АД завърши проект свързан с доставката на Бипланова ангиографска система, която диагностицира и осигурява лечение на съдови заболявания в неврологията и неврохирургията. Биплановата ангиографска система е високотехнологично и иновативно решение, внедрено в УМБАЛ „ Свети Иван...