Софарма

Софарма Трейдинг АД - лидер на болничен пазар в България дари 5 пациентни монитора на Специализираната Болница за Активно Лечение по Неврология и Психиатрия „Св. Наум”в гр.
През август „Софарма Трейдинг” АД финализира проект в областта на дистрибуцията на медицинска апаратура, свързан с изпълнение на договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апарат за Позитронно – емисионна томография, комбиниран с 16 – детекторен Компютърен томограф ( РЕТ/СТ) в Клиниката
„Софарма Трейдинг” АД завърши проект свързан с доставката на Бипланова ангиографска система, която диагностицира и осигурява лечение на съдови заболявания в неврологията и неврохирургията.