тредери

18 Май 2015

Асоциация ще подпомага трейдерите в България

Асоциация на Трейдърите в България е независимо сдружение, което си е поставило за цел да популяризира трейдинга в нашата страна и да подпомага изграждането и усъвършенстването на трейдърите.Асоциацията активно ще се работи за повишаване имиджа на професията и представяне на нейните възможности за...