трудов стаж

08 Април 2013

Младите хора вярват, че стажът е трамплин към постоянна работа

Повечето от студентите имат опит на пазара на труда като кандидати за работа, стажанти или служители. Според проучване на Делойт България 60% от тях работят или стажуват в момента, а 70% имат професионален опит, придобит по време на обучението си. Българските студенти са изразили своето мнение по...